Tuesday, August 23, 2011

Baybayin Festival - Iba, Zambales

Isa na namang Pistang Baybayin ang magaganap sa Iba, Zambales sa Sabado,  Ika 27 ng Agosto taong kasalukuyan. Gaganapin ito sa Ramon Magsaysay Technological University(RMTU). Ito ay dadaluhan ng mga guro ng Araling Panlipunan at Filipino  sa Elementary at Sekundarya ng buong Lalawigan ng Zambales.

No comments:

Post a Comment