Tuesday, September 20, 2011

Pistang Baybayin sa Lalawigan ng RizalMarkahan pinakamahalagang araw ngayong taon, ika-30 Nobyembre 2011. Pistang Baybayin sa Lalawigan ng Rizal na may temang " Wikang Panulat sa Tinubuang Lupa". Dadaluhan ito ng humigit kumulang na apat na libong mga guro ng Filipino at Araling Panlipunan at mga mag-aaral Elementarya at Sekundarya ng Rizal.

No comments:

Post a Comment