Tuesday, November 15, 2011

Kumuha na ng Tickets!

Para makakuha ng inyong ''tickets", makipag-ugnayan sa aming "secretariat'':  

09228915525 o 09274506474 o 09178861972

o  magpadala ng email sa  

baybayinfestival@yahoo.com

No comments:

Post a Comment