Sunday, December 4, 2011

Pistang Baybayin sa Laguna


"Pag-ibig sa Wikang Panulat"

tampok ang
Sulat ng Platong Tanso ng Laguna
(Laguna Copper Plate)
Pebrero 29, 2012
Malapit na!


No comments:

Post a Comment